Fantasy City

 
Level 3, Exhibition Hall
WF CENTRAL
No. 269 Wangfujing Street
Doncheng District, Beijing
2018.12.22 – 2019.03.24
 
Artist: Carbo, Yuejun Deng, De Ga, Qiusha Ma, SAMAS, Leonardo Ulian, Ziyang Wu, Lu Zheng
TV News Report of the show on CGTN


TV News Report of the show on CGTN